Medlemmer af National Videnskabsetisk Komité

Mette Hartlev
Mette Hartlev
Formand - Professor i sundhedsret på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, cand.jur., ph.d., dr. jur.
Thomas G. Jensen
Thomas G. Jensen
Næstformand - Institutleder for Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, professor, dr. med. DMSc, MPG.
Anne-Marie Axø Gerdes
Anne-Marie Axø Gerdes
Professor, overlæge, ph.d., klinisk genetisk afd., Rigshospitalet.
Claus Ekstrøm
Professor på Biostatistisk afdeling, Københavns Universitet, cand.scient., ph.d.
Finn Cilius Nielsen
Professor, Institut for klinisk medicin, Københavns Universitet
Jesper Ryberg
Jesper Ryberg
Professor i etik og retsfilosofi, dr. phil., ph.d.
Kenneth Nielsen
RVK Sjælland, lægmedlem i den regionale komité, (medlem af Regionsrådet)
Kirsten Ohm Kyvik
Kirsten Ohm Kyvik
Professor, gæsteforsker, institutleder for Klinisk Institut, Syddansk Universitet, læge, ph.d., MPM
Klaus Bønnelykke
Klaus Bønnelykke
Overlæge, ph.d., speciallæge i pædiatri, klinisk forskningslektor på Københavns Universitet
Lise Kirstine Gormsen
Ph.d., cand.med., MHH, lektor, uddannelsesansvarlig overlæge på Aarhus Universitetshospital, Institut for klinisk medicin, Funktionelle lidelser
Mads Hermansen
Mads Hermansen
Direktør, dr. pæd., aut. psyk. Professor på Universitetet i Agder
Marlene Briciet Lauritsen
RVK N, klinisk professor, Klinisk institut, leder af forskningsenhed for Børne- og ungdomspsykiatri, Aalborg, medlem af den regionale komité
Therese Ovesen
Cand. med, dr.med, speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme, professor på Regionshospitalet Gødstrup, Øre-næse-hals-kirurgisk afsnit