Om det videnskabsetiske komitésystem

Det videnskabsetiske komitésystem har som formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for at opnå ny viden eller undersøge eksisterende viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse.

De Regionale Videnskabsetiske Komitéer (RVK), nedsat af Regionerne, De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK) og National Videnskabsetisk Komité (NVK), nedsat af Sundhedsministeriet, behandler alle
typer af forskningsprojekter inden for sundhedsvidenskab, hvor der indgår mennesker eller menneskeligt biologisk materiale.

Klik på de enkelte komitéer for at læse mere om deres sammensætning og formål:

Komitésystemets historie

Det videnskabsetiske komitésystem i Danmark startede i 1980 på frivillig basis som et initiativ blandt de biomedicinske forskere. Grundlaget var Nürnbergkoden fra 1947 og Helsinkideklarationen.

Læs om komitésystemets historie

Ok