Dataetisk Råd logo

Om Dataetisk Råd

Dataetisk Råd følger den teknologiske udvikling og interesserer sig særligt for dataetiske spørgsmål og dilemmaer, som brug af data medfører.

For at opnå de mange fordele, som brug af data giver, søger Dataetisk Råd at understøtte udviklingen på en etisk forsvarlig måde, som tager hensyn til borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed eller til grundlæggende samfundsmæssige værdier.

Medlemmer

Dataetisk Råd består af 15 medlemmer. Her kan du se, hvem der er medlem og finde mere information om de enkelte medlemmer.

Rådsmøder

Dataetisk Råd afholder 4-5 årlige møder. Se hvad der er på dagsordenen.

Baggrund og formål

Læs om baggrund, formål og opgaver for rådet

Dataetisk Råd gruppefoto

Sekretariatet