Om Nationalt Center for Etik

Nationalt Center for Etik blev etableret 1. januar 2022 og understøtter arbejdet i de fire uafhængige organer: Det Etiske Råd, Dataetisk Råd, National Videnskabsetisk Komité og de Videnskabsetiske Medicinske Komiteer.

Her kan du læse om, hvem vi er, og hvad vi er sat i verden for.