Etisk tema

Data i det offentlige

Deling af data i den offentlige sektor er blevet en central del af en effektiv og velfungerende offentlig sektor. Med udsigt til en fremtid, hvor myndigheder i stigende omfang vil samkøre borgernes data, er det vigtigere end nogensinde før at forholde sig til de dataetiske aspekter af datasamkøring. Datasamkøring er, når man sammenkobler oplysninger f.eks. fra forskellige databaser, fagsystemer, registre, datahubs eller det åbne internet. Samkøring kan rejse dataetiske spørgsmål bl.a. i forhold til hvordan og i hvilken udstrækning, samkøringen sker, hvis individers grundlæggende retssikkerhed og privatliv også skal sikres.