Banner - Vi giver etikken et stemme

Aktuelt

Ny koordineret ansøgningsproces for kombinationsstudier

For at styrke snitfladen mellem kliniske lægemiddelforsøg og medicinsk udstyr i Danmark, har sponsorer for kombinationsstudier nu mulighed for at ansøge under en national koordineret proces hos LMST og VMK.

Denne nationale koordinerede proces skal øge kvaliteten og lette proceduren omkring godkendelse af kombinationsstudier, sikre at sponsorer får samtidige afgørelser på henholdsvis det kliniske forsøg under CTR og ydeevneundersøgelsen under IVDR, samt at muliggøre en parallel opdatering af dokumenter i begge ansøgningsprocesser.

Kombinerede lægemiddelforsøg med IVD

Gebyrfritagelse ophører

Ansøgninger om tilladelse til Kliniske forsøg med lægemidler har været undtaget gebyrer for non-kommercielle sponsorer.

Undtagelsen ophører i dag d. 11. januar og derfra er gebyret for den videnskabsetiske behandling af non-kommercielle ansøgninger 40.898 kr. 

Det er Lægemiddelstyrelsen der opkræver gebyret.

 

Du kan læse mere på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside:

  • Om ændringerne her
  • Om gebyrer generelt her
  • Og se prislisten her

Nye anbefalinger fra Dataetisk Råd om børn og unges onlineliv

Vores liv udfolder sig i stadig større grad online. Det gælder især for børn og unge, som
også er særligt påvirkelige og derfor har behov for ekstra beskyttelse i det digitale
univers. I dag er det dog langt fra altid tilfældet, at de får den beskyttelse. De
dataetiske udfordringer, vi her står over for, kræver strukturelle løsninger som
regulering, effektiv håndhævelse og kulturændringer.
Dataetisk Råd fremhæver fem områder, hvor der er et særligt dataetisk behov for at
sætte ind og øge beskyttelsen, især i forhold til børn og unge.

Læs anbefalingerne her

Det etiske råd - logo
Det Etiske Råd

Det Etiske Råd har taget stilling til aktiv dødshjælp

Siden Det Etiske Råd sidst har taget stilling til spørgsmålet om aktiv dødshjælp, er der opstået et helt andet vidensgrundlag til at behandle emnet. En række lande og delstater har nemlig lovliggjort forskellige versioner af dødshjælp – og dermed gjort forskellige erfaringer. I 2023 står det klart, at spørgsmålet om en eventuel legalisering af dødshjælp aldrig kun vil kunne besvares med ja eller nej før man har taget stilling til en lang række spørgsmål der udfordrer den enkeltes etik.

Læs mere her

Læs udtalelsen her

 

Det etiske råd - logo
Det Etiske Råd

Et flertal i Det Etiske Råd anbefaler, at grænsen for den fri abort hæves

I en ny udtalelse om abort anbefaler et stort flertal af medlemmerne i Det Etiske Råd, at grænsen for den fri abort hæves for bedre at imødekomme hensynet til kvinders ret til selv at bestemme. Ni medlemmer anbefaler, at abortgrænsen flyttes til 18. graviditetsuge, mens fire medlemmer anbefaler, at den flyttes til uge 15. De fire øvrige medlemmer anbefaler, at grænsen fastholdes ved den nuværende grænse, der ligger ved udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere her

Læs udtalelsen her

 

VMK

Følg vores arbejde for klinisk forskning

Kære alle jer, der også brænder for sundhedsforskning

 Enhed for Videnskab og Etik, under Nationalt Center for Etik, kommer nu med sin egen LinkedIn profil.

 Her vil du kunne læse meget mere om etiske og videnskabelige forhold der har betydning for sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark.

 FØLG OS!

Nyt fra Nationalt Center for Etik